مثل ِ پسته ی ِ لالم ..

زبان بسته ؛ دهان بسته ؛ کور ِ کور !


من الان حوصله ندارم بخندم .. 

پسته خندان بیاورید !


تاریخ : شنبه 23 بهمن 1395 | 09:12 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.