گیج مثل ِ فرفره

روحم در من میچرخد ُ سراغ ِ خودش را می گیرد .... !


تاریخ : شنبه 17 فروردین 1398 | 16:31 | نویسنده : آینور .... | نظرات

خدا میدونه چقد حرف دارم برا نزدن ..


چقد سکوت برای گلایه کردن ..


چقد فریاد برای نکشیدن ..


چقد آرامش قبل از طوفان !
تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1398 | 04:41 | نویسنده : آینور .... | نظرات

چقد جسمم خسته ست

چقد تنهاست

چقد غریب ..


چقد روحم خسته تر

چقد تنهاتر

چقد غریبه تر ..

یه روحِ سرگردون بینِ همه آدمایی که شبیه یه سایه از کنارش رد میشن !

میگن وقتی روح جسمِ خودشُ گم میکنه

توی برزخ هاج و واج میره و میاد .

روح من بیشتر از سعیِ صفا و مروه رفته و برگشته .. اما زمزم برای سیراب کردنش

مثلِ سراب ه..

گم شده روحم .

خسته تر تنهاتر غریب تر از آن که به وقتِ اذان بگویم ( یامُجیب ) .
تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1398 | 06:27 | نویسنده : آینور .... | نظرات
یوقتا باید از ته دل خندید ُ گذاشت هرکی با فکر خودش خوش باشه !واقعا دیگه باور دیگران اهمیتی نداره برام.تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1398 | 23:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات

هیتلـر درونـم آشـوب کـرده , دسـت بـه جنـآیـت زده ..


ایـنبار مـن علیـه مـن !


تبعیـد چاره سـاز نبـوده بـرایـش فـرار کـرده ُ حـالـا فقـط درون خـویش را میجـوید ..


جـانـی ِ سـرکـش ُ دوسـت داشتنـی ِ مــن ؛ برای بـودنـت نــــآزی تـریـن یــــآرم !


مـن بـرای محصـور بـودن در آغـوشـت ؛ دیـوار بـرلیــن میشـوم بیـن تـو و دنیـا ..


کـافـیسـت تـو آرام بـاشـی ُ تنهـا بـه فتـح دستـآنـم فکـر کنـی !پ.ن : من علیه من .. دقیقتر بخونید !تاریخ : دوشنبه 5 اسفند 1398 | 01:12 | نویسنده : آینور .... | نظرات


بـه انـدازه جهـــل ِ ابــرهــه دوستـت دارم ...

بـه ابـابیـل قســـم !تاریخ : یکشنبه 22 دی 1398 | 22:41 | نویسنده : آینور .... | نظرات

اونجا که میگه :


من شدم رودخونه ..


دلم یه مرداب !
تاریخ : دوشنبه 16 دی 1398 | 15:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بی تـو پـآئیـزم بـی خــزان ..

بـی بـرگ ریـزان ..


خستـه از تحمـل ِ خستگــی هـای ِ بـر دوش !


تاریخ : جمعه 26 مهر 1398 | 12:19 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آشپـزخـانه ای بـاشـد ُ آشپـزی مـــآهر .. 

شیشــه ای بسـازد بـی حـریف ..

بشکنـد در مـن هـرچـه جـز تـو را بـه یـادم میـآورد ..

خمـار بشـوم از فکــرت و معلـق در فضـای ِ خـواستنـت .

و مـن فقـط شیشـه پنجـره را مـی شنـاسـم کـه رفتـ ُ آمـد ِ عـابران را 

سـرمـه چشـمانـم میکــند ُ مـن مســت از خیـالـت , بیخـود میشومـ .
تاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1398 | 17:56 | نویسنده : آینور .... | نظرات
یکی از همین روزا ؛ همین روزای خسته کننده ُ بیخود 

همین روزای کشـدار ُ بد قواره ..

میرسم به دستات ؛ همون دستایی که قد ِ دستامه !

اونوقت میگیرمشون ُ میذارمشون روی قلبم ُ ( تو ) آروم آروم ایستادنش ُ حس میکنی !

پ.ن : از ذوق مُردن مثلن .
تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1398 | 18:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات


من ُ سیبِ ممنوعه ُ شیطان ُ وسوسه اش ..

گور پدر سیبی که از دست تو نباشد !

من در بهشت آغوشت میمانم ُ زمین پیشکش دیگـران .


تاریخ : دوشنبه 4 شهریور 1398 | 14:29 | نویسنده : آینور .... | نظرات
دلـم انگار برای تپیدن حوصله نداره 

انگار به پیریه زودرس مبتلا شده 

مثل دل پیرزنی شده که گذاشته باشنش سرای سالمندان

روزی هزار بار دلتنگ میشه و روزی هزار بار میمیره

هربار که زنده میشه می فهمه حوصله تپیدن نداره 

باز میمیره !


تاریخ : شنبه 19 مرداد 1398 | 13:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات                             هجـــرت کنـــم به شِـعب ِ آغـــوشت ..


                              در بی پنـآه ترین حال ِ ممکن !تاریخ : سه شنبه 15 مرداد 1398 | 14:03 | نویسنده : آینور .... | نظرات
درست در مردادترین روزهای سال ، درگیر پاییزی ترین حس ُ حالم ..

حالم شبیه آفتاب ِ دم ِ غروبه آبانی ترین روزهای ِ سال ِ !

بی رمق ، طوری که نای ِ خندیدن هم ندارم ..

گاهی میخندم اما شبیه ژوکوند ، پر از رمزهای نشکسته که خودمم سردرنمیارم .

خبـری  از کلاغ ِ قصه ها ندارید ؟

شاید بیاد ُ به خونه ش برسه  قصه من هم  به سر برسه !
تاریخ : سه شنبه 15 مرداد 1398 | 13:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات

فکر کردن به تو مثل ِ سرکشیدن ِ شربت بهار نارنج وسط داغیه شبهای ِ دلتنگی


روحم رو وادار میکنی به سماع ..


تو شمس ِ وجودمی و من مولانای ِ بیقرار ِ آغوشت ...تاریخ : یکشنبه 9 تیر 1398 | 00:22 | نویسنده : آینور .... | نظرات                    روایت داریم شب قدر معادل با هزار شب است ..

                    
                     تصور کن هر شب اَحیا میشود ؛ هزار شب در من !


تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398 | 13:56 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 175 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...